پروژه بهمن دیزل (گروه بهمن)

در سال گذشته شرکت بهمن دیزل درخواست تامین دوربین با برند هایک ویژن برای نصب در انبار قزوین این شرکت را به مجموعه نوین شبکه امین ویرا ارائه نمود. ما در این شرکت پس از بررسی درخواست گروه بهمن اقلام مورد نیاز این شرکت را که چیزی در حدود 80 عدد دوربین با برند هایک ویژن بود، تامین و در اختیار این مجموعه قرار دادیم.