پروژه بیمارستان فوق تخصصی شفاء

در سال 1399 شرکت نوین شبکه امین ویرا طبق درخواست رییس محترم بیمارستان، مسئولیت تامین و اجرای محصولات تحت شبکه برند هایک ویژن را برای بیمارستان شفاء لرستان خرم آباد بر عهده داشت. در این بیمارستان که بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی خاورمیانه است، بیش از 300 عدد دوربین تحت شبکه هایک ویژن در مدل های مختلف نصب گردید.