پروژه جهاد داشنگاهی تهران

طبق درخواست و استعلام رئیس محترم جهاد دانشگاهی تهران بنا به خرید دوربین های هایک ویژن تعداد  50 عدد از انواع دوربین های متنوع هایک ویژن برای نصب و اجرای این پروژه از طرف شرکت نوین شبکه امین ویرا تامین گردید.