پروژه دانشگاه صنعتی شاهرود

مجموعه نوین شبکه امین ویرا در جهت تجهیز و توسعه دانشگاه صنعتی شاهرود به دوربین های نظارتی و امنیتی طبق درخواست این دانشگاه، اقدام به تهیه 70 عدد دوربین های مداربسته هایک ویژن با کارایی های متنوع نموده است.