پروژه شرکت توزیع نیرو ی برق تهران بزرگ

در سال 1400 بنا به درخواست این شرکت محصولات مورد نیاز این مجموعه در دو مرحله و با برند های هایک ویژن و هایلوک تامین گردید.