پروژه شرکت سیمان سپاهان

تامین دوربین های اسپید دام مخصوص شرکت هایک ویژن در سال 1400 توسط مجموعه نوین شبکه امین ویرا برای شرکت سیمان سپاهان انجام گردید.