پروژه کارخانجات نساجی خوی

در سال 99 و در چند مرحله، افراد ما در شرکت نوین شبکه امین ویرا اقدام به تامین دوربین های تحت شبکه موتورایز هایک ویژن برای گروه کارخانجات نساجی خوی نمودیم. در مجموع به درخواست رئیس محترم کارخانجات نساجی خوی، بیش از 200 دوربین تحت شبکه با برند هایک ویژن نسبت به استعلام این شرکت برای شرکت مذکور تهیه و در اختیار آن قرار گردید.