Process

Manages Process

12
آگوست

بررسی میدانی

در اولین مرحله انجام پروژه های نظارت تصویری و امنیت همکاران ما در اولین بخش اقدام به بررسی میدانی محل انجام پروژه و بررسی دقیق آن موقعیت می پردازند.

Read More
12
آگوست

محاسبه و بررسی

پس از بررسی های میدانی همکاران ما لیست اقلام مورد نیاز شما برای اجرای هرچه بهتر پروژه را در اختیار ما قرار می دهند تا ما در نوین شبکه...

Read More
12
آگوست

اجرای پروژه

کالا های پروژه ها پس از تایید و عقد قرار داد برای نصب و اجرا بری شما ارسال می گردد و توسط کارشناسان زبده شرکت نوین شبکه برای شما...

Read More